Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 17, Til Syster Lisa

Til Syster Lisa.

Systrar och Vänner.
Och hvar en mig känner
God dag!
Pukare skramla
Och ramla. – – – [Timp.]
Låtom oss surra,
Med hattarna hurra
Som Jag.
Hjerta i barmen,
Rör armen. – – – [Timp.]
Hurra gutår!
Just kungligt jag mår.
Hör på pukslagaren hur han slår. – – – [Timp.]

Ljusena glimma
Och flickorna stimma
Med ras;
Si hur de kriga
Och niga; – – – [Timp.]
Solfjädern fläktar;
Marskalken slår nectar
I glas;
Si hur de dricka
Och nicka. – – – [Timp.]
God dag Cousine!
Si strufvor och vin.
Si Jergen Puckel med Carafin. – – – [Timp.]

Jergen sig bugar,
Han läspar och trugar
Så skönt;
Talar Fransyska
Och Tyska. – – – [Timp.]
Blommor på armen,
Bouquetter i barmen
Och grönt;
Benen som krita.
Så hvita; – – – [Timp.]
Spänd på sitt sätt
Med Rock violett,
Blått foder under. Hej Menuett! – – – [Timp.]

Quinnor och Männer
Och Jungfrur och Svänner,
Allarm!
Bort med all smärta,
Friskt hjerta! – – – [Timp.]
Saften är mustig,
Och Jergen blir lustig
Och varm.
Hör hur han pladdrar
Och fladdrar. – – – [Timp.]
Hattarna på,
Kom dansa Ni två;
Ulla och Jergen låt dansen gå. – – – [Timp.]

Lisa med stubben,
Som niger för gubben
Där står
Med stora buken,
Peruken, – – – [Timp.]
Si hur hon fäktar,
Kring axlarna fläktar
Rödt hår;
Med öpna armar
hon larmar, – – – [Timp.]
Grinar mot soln;
Si guldgula kjoln;
I Jergens knä sitter hon på stoln. – – – [Timp.]

Klinga Buteljer,
Min kronsup jag sväljer,
Gutår!
Kärleken sticker,
Jag dricker. – – – [Timp.]
Låtom oss alla
Den Venus åkalla
Här står.
Töm mina safter
och krafter. – – – [Timp.]
Pukor ge ljud.
Si kärlekens Gud.
Hvem vill bli Brudgum? här har ni brud. – – – [Timp.]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 17, Til Syster Lisa - Carl Michael Bellman
«