Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 16, Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården

Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga
Djurgården. (Klingar väl på Oboe.)

Fader Bergström fingra ditt Oboe, blås,
[Oboe.] – – – Knäpp upp ditt krås;
Håll nattrocken öppen så ser man, va ba?
[Oboe.] – – – Skinnböxorna.
Hatten på;
Blås nu då, – – – [Oboe.]
Älskelige Bröder tagen nu i ring,
Och låt oss alla dansa kring.

Si där springer Löparn på backen, si där
[Oboe.] – – – Ölstopet bär;
Si det gröna glaset sin sköna han ger,
[Oboe.] – – – Stolt Cavaljer!
Han ibland
Kysser hand. – – – [Oboe.]
Älskelige bröder dansa allihop,
Och låt oss töma våra stop.

Ach si Ormens Pigor, si Caisa, blås bra!
[Oboe.] – – – Si kjortlarna;
Hvita klackar, Gossar, och målade skor!
[Oboe.] – – – Balen blir stor.
Nu på bal
Snörd och smal? – – – [Oboe.]
Kära Bröder slå nu alla fenstren opp;
Hej lif och mandom i vår tropp!

Hårfrisörn ur dansen, och Löparn ska in.
[Oboe.] – – – Oboe fin.
Blås nu pianissimo; Ach sicken en!
[Oboe.] – – – Med hvita ben,
Krummar sig
Qvick och vig, – – – [Oboe.]
Klappa Löparn ut ur dansen där han går,
Och Hårfrisörn ska in. Gutår!

Hurra Kamerater! alt andas i frögd;
[Oboe.] – – – Djuphet och högd;
Göken uti toppen och Löjan vid strand,
[Oboe.] – – – Myran i sand.
Likså vi.
Spela Ni, – – – [Oboe.]
Spela Hoboister, gunga tak och golf;
Hvad slår nu klockan? hon slår Tolf.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Dikt N:o 16, Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården - Carl Michael Bellman