Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt N:o 11

N:o 11.

Portugal, Spanjen,
Stora Britanjen,
Ach om jag ägde de kronor i quäll
Uppå min hjessa!
Skull’ en Prinsessa
Hvila i famnen liksom en Mamsell;
Jag och min lilla
Somna så stilla.
Af mina björnar jag böd då farväl.

Bomber, raketer,
Pukor, trompeter
Skulle oss väcka med dån och med knall;
Våra drabanter
Spela sitt lanter,
Dricka vår skål utur krus af christall;
Jag skull’ och dricka,
Vivat min flicka!
Sen skull’ det smälla tils dagen blef all.

Ostron jag väljer,
Renska buteljer
Skulle min Drottning och jag töma ut;
Pudding med russin,
Vofflor et dussin
Blefve vår frukost, en kallsup til slut;
Skönaste knaster,
Hundra piaster
Skålpundet kosta skull’ uti minut.
Skål kamerater,
General-Stater,
Heliga Fader i Rom och din ätt!
Slut på min mässa;
Farväl Prinsessa,
Kronan är borta, hon kom också lätt.
Ände på Psalmen;
Jag går till Malmen,
Och på credit tar en sup och cotlett.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt N:o 11 - Carl Michael Bellman