Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Krögaren

N:o 25
Krögaren

Cornelius levde femti år,
Vår Herre honom tog i går,
han nykter nu bland änglar står;
vid Abrahams sida
är fåfängt förbida
en brännvinstår.

Cornelius dog uppå en krog,
just då han uti glaset slog,
och spelman till fiolen tog;
men tiden var inne;
Cornelii minne
det varar nog.

Cornelius vi ditt lik bese;
benrangel, knotor – ack och ve!
Dit levnads flaska tömd – må ske!
Blott brännvin dig födde,
du levde och dödde
en krögare.

Nr 25 sjunges på melodi nr 6


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Dikt Krögaren - Carl Michael Bellman
«