Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt I ordens capitlet

N:o 4
Riddare-edens afläggande
i Ordens Capitlet.

Timp. – – – Hör Pukor och Trompeter!
Hvar Riddare står så feter,
Med rosor och guld-beslag.
I dag blir det Riddar-slag.
Timp. – – – Stig fram du Bacchi hjelte,
Knäpp igen dit Riddar-bälte;
Och, Lundholm, stå ej så tvär;
Stig Riddare fram och svär.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Lundholm var värdig! Tag stjernan här. :||:

Timp. – – – Jag, Lundholm, jag bedyrar,
Af bränvin min hjerne yrar,
Af bränvin är all min blod,
Och flaskan är min klenod;
Timp. – – – I Stjernan jag nu vinner,
Mitt timglas det sagta rinner.
Ach! Ach! tocken stjerna, lull!
Aj aj! om hon vor af gull!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Var Apelstubbe värdig! Fall ej omkull. :||:

Timp. – – – Jag Apelstubbe lofvar,
Om lyckan mig väl begåfvar;
Ell’ om hon mig intet ger,
At fäkta vid ditt baner;
Timp. – – – Jag tjent min Kung vid bomen,
Men Bacchus min Far med gomen;
Jag skrattar inför din tron
Åt syssla och suspension.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Österman var värdig! Stå rätt på skon. :||:

Timp. – – – Jag Österman allena,
Contract i min minsta sena,
Jas står nu här vid ljus,
I nattråck och i karpus;
Timp. – – – Jag svär och jag bekräftar,
Den stjernan man på mig häftar,
Skal dingla och dangla våt;
Mitt öga det går i gråt.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Agrell var värdig! Låt, Knape, låt. :||:

Timp. – – – Hör Jensen! – Hvad befaller?
Hit flaskor utaf kristaller!
Skattmästar-peruken fram,
Pomada, och tång och kam!
Timp. – – – Agrell han skal nu bära
Skattmästare-kors med ära.
Ja Vivat i Bacchi tjäll
Skattmästaren Pehr Agrell!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,67 out of 5)

Dikt I ordens capitlet - Carl Michael Bellman