Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt I ordens capitlet

N:o 4
Riddare-edens aflÀggande
i Ordens Capitlet.

Timp. – – – Hör Pukor och Trompeter!
Hvar Riddare stÄr sÄ feter,
Med rosor och guld-beslag.
I dag blir det Riddar-slag.
Timp. – – – Stig fram du Bacchi hjelte,
KnÀpp igen dit Riddar-bÀlte;
Och, Lundholm, stÄ ej sÄ tvÀr;
Stig Riddare fram och svÀr.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Lundholm var vÀrdig! Tag stjernan hÀr. :||:

Timp. – – – Jag, Lundholm, jag bedyrar,
Af brÀnvin min hjerne yrar,
Af brÀnvin Àr all min blod,
Och flaskan Àr min klenod;
Timp. – – – I Stjernan jag nu vinner,
Mitt timglas det sagta rinner.
Ach! Ach! tocken stjerna, lull!
Aj aj! om hon vor af gull!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Var Apelstubbe vÀrdig! Fall ej omkull. :||:

Timp. – – – Jag Apelstubbe lofvar,
Om lyckan mig vÀl begÄfvar;
Ell’ om hon mig intet ger,
At fÀkta vid ditt baner;
Timp. – – – Jag tjent min Kung vid bomen,
Men Bacchus min Far med gomen;
Jag skrattar inför din tron
Åt syssla och suspension.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Österman var vĂ€rdig! StĂ„ rĂ€tt pĂ„ skon. :||:

Timp. – – – Jag Österman allena,
Contract i min minsta sena,
Jas stÄr nu hÀr vid ljus,
I nattrÄck och i karpus;
Timp. – – – Jag svĂ€r och jag bekrĂ€ftar,
Den stjernan man pÄ mig hÀftar,
Skal dingla och dangla vÄt;
Mitt öga det gÄr i grÄt.
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Agrell var vÀrdig! LÄt, Knape, lÄt. :||:

Timp. – – – Hör Jensen! – Hvad befaller?
Hit flaskor utaf kristaller!
SkattmÀstar-peruken fram,
Pomada, och tÄng och kam!
Timp. – – – Agrell han skal nu bĂ€ra
SkattmÀstare-kors med Àra.
Ja Vivat i Bacchi tjÀll
SkattmÀstaren Pehr Agrell!
Tromb. – – – Hör Knapen han spelar – – – Oboe.
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quÀll. :||:


Dikt I ordens capitlet - Carl Michael Bellman