Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Gubben loth och hans gamla fru

N:o 36
Gubben Loth och hans gamla Fru

Gubben Loth och hans gamla Fru, :||:
BÀgges Döttrar och andra flickor!
Bort med tÀrningar; kort och brickor.
Deras skÄlar vi dricka nu.

* * *

Änglar ha hvarken kropp ell’ ben, :||:
Men de kunde hos Loth dock gÀsta,
Dricka hurtigt och ta til bÀsta,
Sofva stilla bort ruset sen.

* * *

Gubbens Döttrar, et artigt par, :||:
Trodde verlden skull’ gĂ„ til Ă€nda,
Blefvo pÄ Bibliskt sÀtt dÄ kÀnda,
Uti dryckjom af söta fat.

* * *

Gumman Loth hon tilbaka sÄg, :||:
Och i salt genast hon förvandlas.
Skull’ med alla nu lika handlas,
Blef pÄ salt snart nog cursen lÄg.


Dikt Gubben loth och hans gamla fru - Carl Michael Bellman