Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Gubben loth och hans gamla fru

N:o 36
Gubben Loth och hans gamla Fru

Gubben Loth och hans gamla Fru, :||:
Bägges Döttrar och andra flickor!
Bort med tärningar; kort och brickor.
Deras skålar vi dricka nu.

* * *

Änglar ha hvarken kropp ell’ ben, :||:
Men de kunde hos Loth dock gästa,
Dricka hurtigt och ta til bästa,
Sofva stilla bort ruset sen.

* * *

Gubbens Döttrar, et artigt par, :||:
Trodde verlden skull’ gå til ända,
Blefvo på Bibliskt sätt då kända,
Uti dryckjom af söta fat.

* * *

Gumman Loth hon tilbaka såg, :||:
Och i salt genast hon förvandlas.
Skull’ med alla nu lika handlas,
Blef på salt snart nog cursen låg.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Dikt Gubben loth och hans gamla fru - Carl Michael Bellman