Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Epistel nr 10

Systrar hören min musik
Utaf Flöjtraverer. – – – [Flauto.]
Ljuder örat skärer. – – – [Flauto.]
Under löje, stoj och skrik
Verldsbekymret vik.
Kära Systrar låt oss alla glada blifva;
Låt oss våra lustar fria tyglar gifva;
Hvar en följe sitt begär;
Glöm alt lifs besvär.

* * *

Ge nu Flöjterna en ton,
Blås för hela laget. – – – [Flauto.]
Nymphen är i taget, – – – [Flauto.]
Och vid Kärleks Gudens Tron
Dansar jag och Hon.
Skjöna ögon hvälfva kring och kasta strålar;
Nymphen ger sin hvita hand, kors hur hon prålar!
Hur hon sjunger, Ma Bergere!
Glöm alt lifs besvär.


* * *

Kors hvad pragt i Fröjas tjäll!
Flöjtraverer klinga – – – [Flauto.]
Och de skjöna springa. – – – [Flauto.]
Flöjten ännu högre ställ;
Blåsen bra i qväll.
Si Cupido med sin fackla hur han ljungar;
Fötterna i språng, och hela golfvet gungar.
Bara vällust finnes här;
Glöm alt lifs besvär.

* * *

Mina Bröder, lif och mod!
Dansa hör de spela. – – – [Flauto.]
Kom och hjertan dela. – – – [Flauto.]
Ingen svart och ängslig blod;
Flaskan vår klenod.
Mina Barn förr’n skönhet skall Ert hjerta fåra,
Låten Bacchus häldre få Er hjerna dåra;
Och i Vinet glad och kär
Glöm alt lifs besvär.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Dikt Epistel nr 10 - Carl Michael Bellman