Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Enkannerligen till Anna Stina

Hej Musikanter ge Valdthornen väder,
Spotta ut Tuggbussen blås. – – – [Corno.]
Här mellan kistor och byttor och bräder
Kärlekens förlåt upslås. – – – [Corno.]
Blås edra hundar så ska ni få Vin,
Änglar och Hjärtan och Bränvin och Buska;
Nu Valdthornen ruska;
Stå inte och fuska,
Men håll utom fenstret Valdthornet, ditt Svin.

* * *

Stugan är vacker med hundra Tapeter;
Köket i kammarn, hur sa? – – – [Corno.]
Flickan i sängen, i särken så feter;
Hej Anna Stina, hva ba? – – – [Corno.]
Blås era lymlar till dygdens ruin;
Låt oss tilbedja båd’ Bacchus och Fröja,
Vår lusta vi röja,
Vår strupe förnöja,
Vi dö utaf Kärlek och lefva af Vin.

* * *

Valdthornen lyfta, håll styft uti Armen,
Blås era bytingar, blås. – – – [Corno.]
Si Anna Stina så hviter i barmen!
Dyrka up Skönhetens lås. – – – [Corno.]
Käraste kommen ihåg mina ord:
Kärlekens Tempel, Dess Länder och Städer
Ä bolstrar och fjäder,
Trappstenar och bräder
Och gator och gränder och stolar och bord.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)

Dikt Enkannerligen till Anna Stina - Carl Michael Bellman