Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Bacchi bröllop

N:o 22.
BACCHI BRÖLLOP

Ach hör ett roligt giftermål!
Tänk Venus skal stå brud
Med Bacchus som hon gärna tål
I sina gästabud!
Bacchus brudgum :||:
Står i sin skrud.
Vi ä budna allihop :||:
På hans bröllop dansa med hvarann,
Til at dansa :||:
Qvinna och man.
Vi ä budna allihop. :||:

Sjelf Fuhrman Marskalk är så grann
Med stor peruk til dans;
Hos Bacchus högste Ämbetsman,
Och Pascha af en Svans.
Bacchus brudgum :||:
Står nu med krans.
Vi ä budna allihop :||:
At på bröllop dricka med hvarann,
Til at dricka :||:
Drick hvad du kan.
Vi ä budna allihop. :||:

Min granne är du bröllops-klädd
Uti så vackert lag,
Så träd då in, var intet rädd,
Och buga liksom jag.
Bacchus brudgum :||:
Står just i dag.
Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, sjunga med hvarann,
Til at sjunga :||:
Qvinna och man.
Vi ä budna allihop. :||:

Sitt stilla granne på din stol,
Tils du blir buden opp;
Lät dundra Bacchi Bas-fiol;
Courage i hvar kropp!
Bacchus brudgum :||:
Frögdar vårt hopp.
Vi ä budna allihop :||:
Til at dricka, hurra och må bra,
Til at dricka. :||:
Tack skall du ha.
Vi ä budna allihop. :||:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Dikt Bacchi bröllop - Carl Michael Bellman