Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Bacchi böne och sententie bok

N:o 57.
BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK,
DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN
TIL TRÖST OCH STYRKO.

Chor.
Sjung och lÀs nu Bacchi böner,
Se det vÄta Titelblad,
DÀr han tröstar sina söner,
Och gör en bedrövad glad.
LÀs dÄ min granne; hör klockorna gÄ;
Sjungom dÄ alla bÄd stora och smÄ,
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
KĂ€ra Bacchus hjelp min maga,
Gif mig min beskÀrda del
LÀt en sup mig ej försvaga,
LĂ€t min hjerne ha sitt spel,
Gör mig förnöjder til vatten och land,
Tag du min granne nu bok uti hand.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
Mig frÄn törstig granne agta,
Som vil titta i min bok,
LĂ€r mig sjunga tyst och sagta,
Under verldens tunga ok,
LÀr mig förglömma bÄd sorger och qval
Och i dig Bacchus blott hafva mit val.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
Fader Bacchus om sÄ hÀnder,
At ditt barn ej mer förmÄr,
Men pÄ gator, torg och grÀnder,
Som en skugga gÄr och stÄr;
VÀrdes du barnet dÄ sjelf til dig ta,
Och til friskt vatten det leda och dra.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
LÀt mig stÀlla sÄ min vandel,
At jag altid har contant,
Intet tappa pÄ min handel,
Fast jag dricka skull’ bastant,
Intet bli surögd och trumpen och tvÀr,
Intet, min Bacchus, bli tokug och kÀr.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
Laga at nÀr vinet tryter,
Jag ej sticken blir och arg,
Ej mot vÀrden mig förbryter,
Intet snÄlas som en varg,
LÀr mig at hedra vÀrdinna och vÀrd,
Skönt jag vor nykter och maten förtÀrd.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
Gif mig tÄlamod at vÀnta,
Tils man slagit för mig i,
LÄt sen mina ögon prÀnta
Hjertats ro i fylleri.
Granne var lustig och munter och kÀr,
Tiden och lyckan förglömma vi hÀr.
GutÄr! GutÄr!
* * *
Chor.
Sen som jag fÄtt alt fullkomna,
Frisk som blomman i sin fröjd,
SÄ lÀt mig dÄ sagta somna
VÀl otorstig och förnöjd,
LÄter oss bedja som Bacchus oss lÀrt,
Lefve dÄ alt hvad som hjertat har kÀrt!
GutÄr! GutÄr!


Dikt Bacchi böne och sententie bok - Carl Michael Bellman