Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Bacchi 1:sta riddarslag

N:o 2
Bacchi 1:sta riddarslag

Ordensh√§rolder ta’n edra spiror,
och Stendecker trumla nu.
Bom bom bom bom med pukor och liror!
Bacchi fest vi fira sku.
Riddarekapitlets våta gubbar!
Klang! Bacchus dubbar ://: Lundholm,
brännvinsbrännarn Рvärdig du!

Ordenskapitlet ingen nu rubbe;
Lundholm han är värdig han.
Hodie mihi, cras tibi, gubbe,
du uti din stjärna fann.
Riddarn Apelstubbe, tullinspektoren,
klang, är friboren, ://: Bacchus
bland hans hjältar ålderman.

Hjälte vid tunnan, stå intet flater,
riddarkåpan knäpp igen.
Patria ubi bene, kamrater,
står i stjärnan, ser du den?
Vivat semper Bacchus, glas och buteljer!
St√•r du och sv√§ljer, ://: √Ėsterman?
√Ėsterman, stolmakaren.

Främst ibland Bacchi hjältar han tråkar,
hjälper andra i sin mull,
men när som klotet käglorna råkar,
dimper kägelkungen kull.
Veni, vidi, vici, står uti stjärnan.
Klang! Bacchus √§rna’n ://: l√§ngesen.
Vivat Bacchus och var full!

Riddaren Bacchus ville betrakta.
Sockerbagar Halling stå.
Puka, Stendecker, intet så sakta,
lyft upp pinnarne och slå.
Aut Caesar aut nihil hans valspråk bliver.
Klang! Bacchus giver ://: Halling
tappen till att suga på.

√Ąn finns en stj√§rna m√•lad och prickad
för tullskrivaren Agrell.
Promt till Norrköping varder han skickad
som Mercurius kvick och snäll.
Semper adsum riddarns valspråk heter.
Pukor, trompeter, ://: pukor!
Nu Kapitlet slöts i kväll.
*sg_x02 Sång nr 2 Bacchi 1:sta riddarslag

Fredmans sång nr 2

Bacchi 1:sta riddarslag

Ordensh√§rolder ta’n edra spiror,
och Stendecker trumla nu.
Bom bom bom bom med pukor och liror!
Bacchi fest vi fira sku.
Riddarekapitlets våta gubbar!
Klang! Bacchus dubbar ://: Lundholm,
brännvinsbrännarn Рvärdig du!

Ordenskapitlet ingen nu rubbe;
Lundholm han är värdig han.
Hodie mihi, cras tibi, gubbe,
du uti din stjärna fann.
Riddarn Apelstubbe, tullinspektoren,
klang, är friboren, ://: Bacchus
bland hans hjältar ålderman.

Hjälte vid tunnan, stå intet flater,
riddarkåpan knäpp igen.
Patria ubi bene, kamrater,
står i stjärnan, ser du den?
Vivat semper Bacchus, glas och buteljer!
St√•r du och sv√§ljer, ://: √Ėsterman?
√Ėsterman, stolmakaren.

Främst ibland Bacchi hjältar han tråkar,
hjälper andra i sin mull,
men när som klotet käglorna råkar,
dimper kägelkungen kull.
Veni, vidi, vici, står uti stjärnan.
Klang! Bacchus √§rna’n ://: l√§ngesen.
Vivat Bacchus och var full!

Riddaren Bacchus ville betrakta.
Sockerbagar Halling stå.
Puka, Stendecker, intet så sakta,
lyft upp pinnarne och slå.
Aut Caesar aut nihil hans valspråk bliver.
Klang! Bacchus giver ://: Halling
tappen till att suga på.

√Ąn finns en stj√§rna m√•lad och prickad
för tullskrivaren Agrell.
Promt till Norrköping varder han skickad
som Mercurius kvick och snäll.
Semper adsum riddarns valspråk heter.
Pukor, trompeter, ://: pukor!
Nu Kapitlet slöts i kväll.


Dikt Bacchi 1:sta riddarslag - Carl Michael Bellman
«