Svensk poesi

Dikt på svenska

N:o 37

N:o 37. Glada Bröder när vi dricka Våra nya Vänners skål, Sku vi med rågadt mål Tömma den til pricka; […]

N:o 43

N:o 43. Adams skål, vår gamla far! Du en hedersman vist var. Skinböxor, kappa. Kära Grand’ pappa! Du och Eva […]

Baggens-gatan

N:o 55 BAGGENS-GATAN. Mollberg höll flaskan och Bredström satt mitt emot i dörrn, Klädd i sin randiga hemväfda råck och […]

Enkannerligen till Anna Stina

Hej Musikanter ge Valdthornen väder, Spotta ut Tuggbussen blås. – – – [Corno.] Här mellan kistor och byttor och bräder […]

N:o 51

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS. N:o 51. Parternes Uprop och Edgång i Concursen. Utterquist – Ja! Mörtberg Hur sa? Och du […]

Aftonkväde

N:o 32 Aftonkväde (Dedicerat till fru assessorskan Weltzin) Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa, bjud stjärnan på […]

Bacchi adelsmän

N:o 1 Bacchi adelsmän. Bacchi Härolder med guld och beslag, Blir det Capitel? nej intet i dag. Blir det intet […]