Svensk poesi

Dikt på svenska

Enkannerligen till Anna Stina

Hej Musikanter ge Valdthornen väder, Spotta ut Tuggbussen blås. – – – [Corno.] Här mellan kistor och byttor och bräder […]

N:o 51

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS. N:o 51. Parternes Uprop och Edgång i Concursen. Utterquist – Ja! Mörtberg Hur sa? Och du […]

Aftonkväde

N:o 32 Aftonkväde (Dedicerat till fru assessorskan Weltzin) Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa, bjud stjärnan på […]

Bacchi adelsmän

N:o 1 Bacchi adelsmän. Bacchi Härolder med guld och beslag, Blir det Capitel? nej intet i dag. Blir det intet […]

N:o 53

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS. N:o 53. Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark. Som af Handlingarne, Bröder, Syns hur intricat Brodren […]

Tre remmare

N:o 28 Tre remmare Movitz skulle bli student; han Uppsala betrakta, börja mumla excellent grammatica contracta; dum och tjock, hick […]