Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt √Ėdmjuker Er!

√Ėdmjuker er, n√§r v√§rlden vill upph√∂ja
till himlens rand er ära och ert mod!
√Ėdmjuker er, n√§r d√•rars kn√§n sig b√∂ja
med rökelser omkring er ärestod!
Vad är det lov, varmed de eder hölja?
Vad är ert rykte, o, vad är ert namn?
Ett stoftgrand mer, som tidens vågor skölja
till glömska bort i evighetens famn.

√Ėdmjuker er, n√§r sann beundran s√§tter
kring edra tinningar sin ärekrans!
√Ėdmjuker er, n√§r fr√§lsta m√§nsko√§tter
omgiva edra namn med evig glans!
√Ėdmjuker er, och l√§gger kransen neder
uppå hans altar, som er kraften gav!
Till himlen blicker, och ödmjuker eder!
Sen, vad är världen? Glömda hjältars grav.

√Ėdmjuker er, n√§r k√§rleken vill flyga
från tusen skilda håll er famn emot!
√Ėdmjuker er, n√§r vana h√§nder smyga
en blomstermatta under eder fot!
√Ėdmjuker er, n√§r i en krets av v√§nner
på hjärtats tungomål ert lov I sport!
√Ėdmjuker er, n√§r edert hj√§rta k√§nner,
att det var gott och ädelt, vad I gjort!

√Ėdmjuker er, n√§r livets gl√§dje rymmer,
när ärans lusteld en gång slocknar ut!
√Ėdmjuker er, n√§r levnadsdagen skymmer
och sista blomman dör för er till slut!
√Ėdmjuker er, n√§r ungdomshoppet sviker,
när himlens tuktan drabbar mer och mer!
När sista stjärnan från er himmel viker,
s√• varer glade, och √Ėdmjuker er!


Dikt √Ėdmjuker Er! - Bernhard Elis Malmstr√∂m