Svensk poesi

Dikt på svenska

Ödmjuker Er!

Ödmjuker er, när världen vill upphöja till himlens rand er ära och ert mod! Ödmjuker er, när dårars knän sig […]