Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Person och Sak

Jag kunde icke skilja åt
person och sak; det vet nu hela världen,
det är nu så; det var en fåt,
om ock för mycket I begärden,
som gjort personlig varje sak,
som blandat samman Ert och allas
att ej man vet vad fram och bak
egentligen skall kunna kallas.

Min sak, den gingen I förbi
med tystnad – månne vördnadsfull? –
ty den var helig, vissten I,
och stod sig när jag slogs ikull.
Men min person, det var då givet,
den togen I så ledigt fatt –

för vad om den blev sedan skrivet
jag bugar och tar av min hatt:
visst ej för anonymiteten, –
ty omärkt hund hör rackarn till
och den man sparkar i planeten:
ej heller för stupiditeten,
när som champagne den springa vill,
men står som jolmig ölost still:
nej, svida hur det svida må,
stor sak i min person – må gå! –
men hatten av för tryckfriheten!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Person och Sak - August Strindberg