Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Nattmarsch i fälttjänst

Fram, fram, fram, fram, fram.
Fram ska vi, fram! – Ska vi fram? – Vi ska fram!
Trum, trum, trum, trum, trum.
Trumman går först! Han är bäst! Få vi rum?
Det är mörkt, det är kallt, det är vått över allt. Över allt!
Rätt-, rätt-, rättningen i roten och fastare takt!
Trampa på och giv akt. Det är långt till att gå –
gå på vakt.

Natt, natt, natt, natt, natt.
Natten är när, ingen bädd gör besvär.
Trom, trom, om, om, om
stöveln är trång, byt om fot än en gång.
Om du somnar i led, om du tappar gevär, får du dom.
Gå, gå, gossar gå på, för vår väg är så lång!
Om du snavar mot sten, res dig upp, börja om –
börja om!

Ta, ta, ta, ta, ta,
ta en sväng i vår slumm till vår bumm!
I, i, i, i, i –
ingen går fri; är du arg som ett bi,
är du svång, så ta in i din rem och kläm i – och kläm i.
Gå, gå, gosse gå på, och håll i och håll ut;
om du tröttnar i led, blir du trampad ihjäl. Och är slut!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,33 out of 5)

Dikt Nattmarsch i fälttjänst - August Strindberg