Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Dramatisk färgblindhet

I.

Kritiken tyckte den var grå,
ty grått är allt för gamla knarren.
Publiken tyckte sig förstå,
kritiken hade gråa starren.

II.

Censuren gjorde pjäsen grön,
författaren blev röd i synen.
Publiken honom gav sin lön,
censuren den blev grön i synen.

III.

Censuren, som en klok kapten,
lanternor för i tvenne färger,
med röda och med gröna sken
för stötar man sig skickligt värjer.

IV.

Du har bland rödare ögon
de rödaste någon kan ha,
men stundom de dock bli gröna,
när du får se något bra!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Dramatisk färgblindhet - August Strindberg