Svensk poesi

Dikt på svenska

Vinterstämning

Så tyst kan det vara i julens tid, då snön ligger mjuk över frusen mark och skiner på alla taken […]

Brist

Och hade min själ en annan, som vid den sig fäste, som kände dess krafter, de sämsta och de bäste […]

En pingstdagsmorgon

Motiv efter en tavla. Sin symaskin hon trampar, hon märker ej det dagas, hur lampans ljus i kammarn allt mer […]